VÝNIMOČNOSŤ V ROZHODOVANÍ – OD PACIENTA PO ZDRAVOTNÉ POLITIKY

O nás

Zem Solutions s.r.o. je vedúca regionálna a medzinárodná poradenská agentúra pre projekty zdravotnej politky, zdravotníckej ekonomiky, modelovanie, prístup na trh, výskum dopadov, vypracovanie farmakoekonomického súboru na vrátenie prostriedkov, analýzu rozsiahlych dát.

Riešenia

 • Máme pripravené inovatívne riešenia, ktoré pomôžu spoločnostiam, aby boli vždy pred trendmi v zdravotnej politike a v ekonomike zdravotníctva. Našim klientom navrhujeme implementáciu riešení založených na dôkazoch s cieľom preukázať hodnotu existujúcich a nových zdravotníckych technológií v zakomponovaní do kontextu zlepšovania zdravia obyvateľstva.
 • Naše riešenia s našou technológiou a skúsenosťami posúvajú našich klientov pred ich konkurenciou a útátny sector k vyššej efektivite vynakladania zverených zdrojov v oblasti zdravotníctva.
 • ZEM Solutions s.r.o. poskytuje školenia a podporu pre nové, inovatívne riešenia, ktoré zabezpečia, aby rýchly pokrok vašich zamestnancov vo vylepšovaní predaju, ale aj zdravia obyvateľov.
 • Zapojenie účastníkov do zdravotného systému

  Zem Solutions s.r.o., poskytujúca inovatívne riešenia, zabezpečuje podporu účastníkom v zdravotnom systéme:

 • Platcom na zlepšenie kvality a účinnosti zdravotnej ochrany, identifikujúc tie terapie, ktoré predstavujú “hodnotu za peniaze”;
 • Tvorcom zdravotnej politiky prostredníctvom nástrojov pre vynášanie rozhodnutí;
 • Skupinám pacientov na zlepšenie prístupu k liečbe vysokej kvality a na zlepšenie kvality života;
 • Lekárom skúmajúc výsledky klinického výskumu a prenášaním medicínskych výskumov do praxe;
 • Farmaceutickým spoločnostiam rostredníctvom štúdií o výsledkoch terapií z hľadiska bezpečnosti, účinnosti, ceny a efektívnosti nákladov a s cieľom skorého prístupu novým liečebným postupom;