Finančný cieľ

  • Usmerňovanie financií/zdrojov na najúčinnejšie liečby poskytuje finančné benefity všetkým účastníkom v zdravotnom systéme.
  • Materiály pripravené syntézou dôkazov zabezpečujú úspešnú prezentáciu použitia produktu a ako také tímom umožňujú účinne vykonávať svoju prácu.
  • Technický cieľ

  • Zlepšenie zručností klientov s cieľom poskytnúť silné argumenty založené na dôkazoch;
  • Silnejšie a cielenejšie portfólio produktov pre spoločnosť;
  • Zlepšená percepcia spoločnosti ako farmaceutickej spoločnosti novej generácie.
  • Zdravotný cieľ

  • Zlepšená zdravotná starostlivosť na trhoch, na ktorých pôsobí.
  • Zem Solutions s.r.o. sa venuje zlepšovaniu zdravia v krajinách s nízkym a stredným príjmom.