Finansijska dobit

  • Usmeravanje finansija/resursa za najefikasnije terapije pruža finansijske koristi svim učesnicima u zdravstvenom sistemu.
  • Materijali pripremljeni sintezom dokaza obezbeđuju uspešnu prezentaciju načina upotrebe proizvoda i kao takvi omogućuju timovima da efikasno izvrše svoj posao.
  • Tehničke koristi

  • Unapređenje veština klijenta radi obezbeđivanja jakih argumenata baziranih na dokazima;
  • Jači i fokusiraniji proizvodni portfolio za kompaniju;
  • Unapređena percepcija kompanije kao farmaceutske kompanije sledeće generacije.
  • Zdravstvene koristi

  • Unapređeno zdravstvo na tržištima koje se opslužuje.
  • Zem Solutions d.o.o. je posvećen unapređenju zdravlja u zemljama sa niskim i srednjim dohotkom.